۶۰ مدرسه محیط زیستی در ایران راه‌اندازی می‌شود

در این مدارس دانش‌آموزان تا ۹ سال به‌صورت غیرمستقیم آموزش‌های زیست‌محیطی می‌بینند اما از سال نهم به بعد آموزش‌های آکادمیک زیست‌محیطی را فرا خواهند گرفت.