احضار کاردار سفارت عربستان به خاطر آزار جنسی دو زائر نوجوان ایرانی

مأموران بازرسی فرودگاه جده به بهانه بازرسی بدنی، دو نوجوان ایرانی را به اتاقکی می‌برند. معلوم نیست به آنها تجاوز شده باشد. معاون وزیر خارجه از یک عمل شنیع سخن می‌گوید.