ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

ايتاليا می‌گويد ۳۷۰۰ مهاجر ديگر را نجات داده است

با وجود آرام‌شدن دريا در فصل تابستان تخمين‌زده می‌شود تعداد افرادی که به مقصد ايتاليا مهاجرت می‌کنند، به ۲۰۰ هزار نفر در سال جاری برسد.

گارد ساحلی ايتاليا در اوايل روز يکشنبه سوم مه، از نجات ۳۷۰۰ مهاجر در نزديکی سواحل ليبی خبر داد. گارد ساحلی ايتاليا می‌گويد عمليات نجات همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود تعداد مهاجران يافت‌شده بيشتر شود.

اکثر افراد نجات‌يافته به سواحل ايتاليا و بخشی از آنها نيز به جزيره «لامپدوزا» در جنوب ايتاليا برگردانده شدند.

با وجود آرام‌شدن دريا در فصل تابستان تخمين‌زده می‌شود تعداد افرادی که به مقصد ايتاليا مهاجرت می‌کنند، به ۲۰۰ هزار نفر در سال جاری برسد. اين تعداد ۳۰ هزار نفر بيشتر از سال ۲۰۱۴ است.

عمليات نجات گارد ساحلی ايتاليا با ۱۳ کشتی در دريای مديترانه ادامه دارد. مليت افراد نجات يافته هنوز مشخص نشده است. در حال حاضر نيروی دريايی، گارد ساحلی و امور مالی پليس ايتاليا، به همراه يک کشتی فرانسوی نماينده سازمان کنترل مرزی اروپا در دريای مديترانه هستند.

بنا بر تحقيقات اخير در اروپا، قاچاقچيان با استفاده از هرج و مرج موجود در ليبی در ازای هر قايق مهاجران درحدود ۸۰ هزار يورو سوداگری می‌کنند.

در ماه گذشته ۹۰۰ تن از مهاجران در دريای مديترانه غرق شدند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.