جامعه‌ای که هر روز خشن‌تر می‌شود

نعیمه دوستدار- جنایت‌ها در ایران در حالی خبر‌ساز می‌شوند که تبلیغات رسمی بر رواج کشتار در غرب تاکید دارد و ادعا می‌شود که جامعه ایران، اسلامی، اخلاقی و دور از جنایت است.