دیگری و روان ما

از نکات جالب توجه این همایش حضور پررنگ شرکت گنندگان زن بود. شهرزاد پورعبدلله درباره این علاقه زنان به موضوع‌های روانکاوانه و شرکت فعالانه آن‌ها در این نوع همایش‌‌ها صحبت کرده است.