صدا و سیما: در پخش تیزرهای سینمایی هیچ کوتاهی نکرده‌ایم

سازمان صدا و سیما درباره انتقادهایی که به این سازمان در مورد پخش پیش‌پرده‌ فیلم‌های سینمایی می‌شود می‌گوید این سازمان نه تنها کوتاهی نکرده بلکه در این زمینه بیشترین سهم را داشته است.