انفجار مهاباد، یک بمب‌گذاری، ۳ حکم اعدام و چندین تناقض‌

شاهد علوی- خلیل عبدالله‌پور که خود و همسرش دو متهم دیگر این پرونده‌اند، می‌گوید که با وجود عضویت در حزب کومله زحمتکشان، نه حالا و نه در ایران، مسئول هیچ تیمی نبوده است.