اعتیاد، بزرگ‌ترین گرفتاری کارگران ایران بعد از نان

بهرنگ زندی- کارگران حدود ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت معتاد در ایران را تشکیل می‌دهند. ابراهیم، کارگر معدن می‌گوید: «دسترسی ما به مواد مخدر سریع‌تر از آن است که فکرش را بکنید.»