ذوب‌شدن یخ‌های قطبی عامل اصلی تغییرات آب‌وهوایی در اروپا و آمریکا

به گفته دانشمندان طی ۲۰ تا ۲۵ سال آينده يخ‌های قطب شمال آب می‌شوند و این پدیده اثراتی همچون مهاجرت، خسارت به زيرساخت‌ها و آسیب منابع کشاورزی و آبی را در پی خواهد داشت.