آیا عملیات کربلای چهار سنگین‌ترین شکست ایران بود؟

همن سیدی- پس از کشف جنازه‌های ۱۷۵ تن از کشته‌شدگان عملیات کربلای چهار، تلفات انسانی این عملیات برجسته شد. «کربلای ۴» سنگین‌ترین شکست ایران در جنگ با عراق معرفی شده که درست نیست.