سایت جدید زمانه. نسخه آزمایشی

ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تراژدی به‌سان نقد ایدئولوژی: خانواده در دو اثر جومپا لاهیری و عقیل شرما

محمد رفیع محمودیان - جومپا لاهیری و عقیل شرما، بدون هیچ ارتباطی با یکدیگر،ادعانامه‌ای سنگین علیه «خانواده» که یکی از بنیادی‌ترین نهادهای جامعۀ مدرن است صادر کرده‌اند.

این مقاله هنوز در این سایت در دسترس نیست. لطفاً به سایت پیشین زمانه رجوع کنید.

این مقاله را در سایت قدیم ما بخوانید.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • بیژن

    اولا این یک بدعت است که آقای نویسنده محترم در اولین جمله مقاله تمام خوانندگان ومنتقدین را به کج فهمی و عدم درک معناهای مورد اشاره رمانها متهم کرده اند. و در واقع برای فهیم بود خودشان امتیازهای فراوان به جیب ریخته اند. ثانیا تمام این مقاله در این جمله میتوان خلاصه کرد که : ایدئولوژی بورژوازی برای تداوم خودش از یکطرف نیاز به تثبیت نهاد خانواده دارد . اما از طرف دیگر هژمونی ای که خانواده بر اعضاء خود اعمال میکند نوعی تداوم ساختارهای کهنه است. البته خودشان اشاره کرده اند که سرمایه داری علیرغم اهمیت دادن به واحد خانواده واستقلال آن ،ابزارها یا روشهایی برای اعمال فشار برآن از جمله تصویب قوانین حمایتی از زنان یا از کودکان نیز دارد. بعبارت دیگر رفتارش با خانواده رفتاری دوگانه است. این نکته ایست که در برخی از آثار متفکران فرانکفورتی به آن اشاره شده. با این وجود این گمان که آن دو نویسنده چنین قصدی را در رمانهای خود دنبال میکردند قابل اثبات نیست. چون اولا در جامعه سنتی مثل هندوستان و آن اقتدار مناسبات خانوادگی قابل تعمیم در همه جهان واز جمله در آمریکا نیست. کما اینکه مناسبات آن چنانی نیز در بین همه گروههای مهاجرین قابل ردیابی نیست. اما از این مدعا گذشته برخی استنباط های نویسنده از جمله اهمیت رمان و توانایی آن در منعکس کردن شرایط اجتماعی یک دوره جالب بود. گرچه چندان بدیع نبود.

  • هما مرادی

    بسیار عالی.....