تکریت و آمرلی؛ در تصرف داعش یا ایران؟

شادیار عمرانی- آزادسازی تکریت دستاورد انساندوستانه سپاه قدس، نیروهای حشد الشعبی و دولت عراق عنوان می‌شود اما از جایگزینی سیستماتیک قومی و مذهبی و کشتار و غارت در آمرلی و تکریت نیز خبر می‌رسد.