ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

بازداشت دبيرکل کانون صنفی معلمان ايران پس از مراجعه به دادسرای اوين

مأموران وزارت اطلاعات چهار روز پيش از تجمع معلمان در ۱۷ شهريور ۹۴، ضمن احضار اسماعيل عبدی، او را تهديد کرده بودند که در صورت عدم استعفا از کانون صنفی معلمان، حکمش را به اجرا خواهند گذاشت.

اسماعيل عبدی، دبيرکل کانون صنفی معلمان ايران که برای پيگيری ممنوع‌الخروجی خود به دادسرای اوين مراجعه کرده بود، بازداشت شد.

به گزارش وب‌سايت کلمه، اسماعيل عبدی هفته گذشته هنگام سفر به ارمنستان متوجه می‌شود که ممنوع‌الخروج شده است.

بنابر اين گزارش شماری از معلمان و کنشگران اجتماعی برای همبستگی با او در مقابل دادسرای اوين جمع شده بودند.

اين مدافع حقوق معلمان در ارتباط با تجمع دبيران مدارس در دوره اول دولت محمود احمدی‌نژاد به ۱۰ سال حبس تعليقی محکوم شده بود. اين در حالی است که مأموران وزارت اطلاعات دو ماه پيش، چهار روز پيش از تجمع معلمان در ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ ضمن احضار اسماعيل عبدی، او را تهديد کرده بودند که در صورت عدم استعفا از کانون صنفی معلمان، حکمش را به اجرا خواهند گذاشت.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.