سد مراجع در مقابل ورود زنان به استادیوم

نعیمه دوستدار- شهيندخت مولاوردی چهارشنبه ۱۰تیرماه، آب پاکی را روی دست کسانی ریخت که حق ورود زنان به استادیوم‌ها را طلب می‌کردند. او گفت به دلیل مخالفت مراجع از پیگیری این مطالبه صرف‌نظر کرده است.