سهم مناطق محروم از برنامه‌های توسعه چه بوده است؟

حمید مافی- توسعه بخش‌های محروم یا کمتر توسعه‌یافته، فصل‌ مشترک پنج برنامه توسعه ایران پس از انقلاب بوده، اما سهم سیستان و بلوچستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان وعده‌های پوچ است.