کارفرمایانی که کارگران خارجی استخدام کنند، جریمه می‌شوند

کارفرمایانی که نسبت به جذب نیروی کار اتباع خارجی فاقد پروانه کار اقدام کنند به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می‌شوند.