ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«شرکت نفتی شلومبرگر به ايران بر می‌گردد»

شلومبرگر که از بزرگ‌ترين شرکت‌های خدمات نفتی در جهان به شمار می‌رود و يک شرکت آمريکايی – فرانسوی است، جزو آخرين شرکت‌هايی بود که ايران را ترک کرد.

شرکت «شلومبرگر» اعلام کرده که پس از لغو تحريم‌ها عليه ايران به اين کشور باز خواهد گشت.

به گزارش رويترز، پال کيبزگارد، مدير اجرايی اين شرکت گفته هنگامی که تحريم‌ها لغو شدند و فعاليت در ايران مجاز شد، اين شرکت بازگشت به اين کشور را بررسی خواهد کرد.

شلومبرگر که از بزرگ‌ترين شرکت‌های خدمات نفتی در جهان به شمار می‌رود و يک شرکت آمريکايی – فرانسوی است، جزو آخرين شرکت‌هايی بود که ايران را ترک کرد.

بر پايه قوانين آمريکا، مشارکت شرکت‌های اين کشور در حوزه نفت و گاز ايران از سال ۱۹۹۵ ميلادی / ۱۳۷۴ خورشيدی ممنوع شد اما شلومبرگر حضور داشت چون در خارج از ایالات متحده آمریکا ثبت شده بود.

شلومبرگر در نيمه اول سال ۲۰۱۳ ميلادی / ۱۳۹۲ خورشيدی تمامی پروژه‌های خود را در ايران تکميل کرد و از کشور خارج شد. با اين حال برخی منابع غيررسمی می‌گویند که اين شرکت هنوز روابط خود را با شرکت ملی نفت ايران حفظ کرده است.

درآمد اين شرکت از پروژه‌های ايران در سال ۲۰۱۲ به ۴۱۸ ميليون دلار رسيد که برابر سه درصد از کل درآمدهای شلومبرگر در آن سال بود. با اين حال وزارت دادگستری آمريکا پس از شش سال تحقيق، اين شرکت را به خاطر نقض تحريم‌ها عليه سودان و ايران، به پرداخت ۲۳۷ ميليون دلار محکوم کرد.

شرکت شلومبرگر فروردين امسال پذيرفت که از طريق دفاتر اين شرکت در تگزاس، تحريم‌های اقتصادی وضع شده عليه ايران و سودان را عمدا نقض کرده است.

اين شرکت متهم شده بود که در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ ميلادی / ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ خورشيدی از طريق دفاتر خود در تگزاس آمريکا توانسته بود برخی تجهيزات را با دور زدن تحريم‌های آمريکا به ايران و سودان صادر کند.

بر پايه توافق جامع هسته‌ای که هفته گذشته ميان ايران و شش قدرت جهانی به دست آمد، قرار شده که بخشی از تحريم‌ها عليه ايران برداشته شود و راه برای ورود دوباره شرکت‌های غربی به حوزه انرژی ايران باز شود.

با اين حال در صورتی که در اجرای توافق مشکلی پيش آيد و ایران آن را نقض کند، تمامی تحريم‌ها دوباره به حالت اول باز خواهد گشت.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.