ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

برکناری مخالفان رياضت اقتصادی از کابينه يونان

علاوه بر وزرای برکنار شده، دو معاون وزير دارايی که از اعضای ارشد حزب سيريزا و مخالفان سرسخت رياضت اقتصادی هستند نيز از کابينه دولت اخراج شدند.

پس از مخالفت بسياری از اعضای کابينه دولت يونان با طرح پيشنهادی نخست وزير اين کشور مبنی بر ادامه سياست‌های رياضت اقتصادی، اکنون الکسيس سيپراس برخی اعضای کابينه را از کار خود برکنار کرد.

وزرای انرژی، کار و دفاع از جمله وزرای برکنار شده هستند. علاوه بر وزرای برکنار شده، دو معاون وزير دارايی که از اعضای ارشد حزب سيريزا و مخالفان سرسخت رياضت اقتصادی هستند نيز از کابينه دولت اخراج شدند.

با اين حال نخست وزير يونان، وزير جديد دارايی اين کشور، اوکليد تساکالوتوس، و مأمور مذاکرات با سران اتحاديه اروپا را در سمت خود ابقا کرد.

وزرای جديد قرار است روز شنبه ۱۸ژوئيه در پارلمان يونان سوگند ياد کنند.

توافق اخير ميان يونان و رهبران اروپا، يونان را ملزم به انجام اصلاحات شديد اقتصادی از قبيل افزايش ۲۳ درصدی ماليات، اصلاح قانون کار، افزايش سن بازنشستگی و خصوصی سازی بنادر و فرودگاه‌ها می‌کند.

بسياری الکسيس سيپراس، نخست وزير يونان را به تخطی از وعده‌های انتخاباتی خود متهم می‌کنند. او شش ماه پيش با وعده حذف سياست رياضت اقتصادی به قدرت رسيد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.