ریزگردها و طوفان شن سیستان را در گرد و غبار فرو برد

غلظت گرد و غبار در منطقه سيستان صبح امروز به ۱۱ برابر حد مجاز رسيد. همزمان توفان شن با سرعت ۷۰ کيلومتر در شهر زابل در حال وزيدن است.