ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«قديمی‌ترين» قرآن جهان در دانشگاه بيرمنگام کشف شد

آزمايش‌ «قدمت‌يابی راديو کربن» بر روی اين قرآن با احتمال بيش از ۹۵ درصد نشان داد که اين قرآن بر پوست گوسفند يا بز نوشته شده و قدمت آن به سالهای ۵۶۸ تا ۶۴۵ پس از ميلاد مسيح باز می‌گردد.

قطعاتی از قديمی‌ترين قرآن جهان در دانشگاه بيرمنگام يافت شد. بر اساس تحقيقات دانشگاه بيرمنگام قدمت اين قرآن که در حدود ۱۰۰سال است در کتابخانه دانشگاه بيرمنگام نگه‌داری می‌شود، به ۱۳۷۰ سال قبل بازمی‌گردد.

اين نسخه خطیِ يافت‌شده از قرآن به خط حجازی نوشته شده و شامل بخش‌هايی از سوره ۱۸ تا ۲۰ قرآن است

به گزارش شبکه خبری بی بی سی انگلیسی، آزمايش‌ «قدمت‌يابی راديو کربن» بر روی اين قرآن با احتمال بيش از ۹۵ درصد نشان داد که اين قرآن بر پوست گوسفند يا بز نوشته شده و قدمت آن به سالهای ۵۶۸ تا ۶۴۵ پس از ميلاد مسيح باز می‌گردد.

پرفسور ديويد توماس، استاد مسيحيت و اسلام در دانشگاه بيرمنگام درباره اين خبر گفت: «به احتمال زياد اين قرآن تنها چند سال پس از تأسيس واقعی اسلام نوشته شده است.»

با توجه به سنت اسلام، حضرت محمد آيات قرآن را به صورت وحی، در بين سال‌های ۶۱۰ تا ۶۳۲ ميلادی(تا زمان مرگ) دريافت کرده است.

پروفسور توماس در اين باره گفت:«هرکس که در واقع اين قرآن را نوشته است به خوبی حضرت محمد را می‌شناخته و به احتمال زياد او را ديده و با او حشر و نشر داشته است.»

اين نسخه خطیِ يافت‌شده از قرآن شامل بخش‌هايی از سوره ۱۸ تا ۲۰ قرآن است و به خط حجازی، شيوه رايج کتابت در آن زمان، نوشته شده است.

اين اوراق بخشی از مجموعه مينگانا از اسناد خاورميانه در کتابخانه دانشگاه بيرمنگام است که در دهه ۱۹۲۰ ميلادی گردآوری شده است.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • مدافع سرحد

    پخش خبر مربوط به وجود چنین قرآنی با این قدمت آن هم در بریتانیا دو هدف را دنبال می کند: 1- ایجاد تشکیک میان مسلمانان که آیا قرآنی که در دست دارند واقعا قرآن حقیقی است یا تحریف شده است، البته هدف اصلی از انتشار چنین خبری نمی تواند صرفا ایجاد شبهه در اصالت قرآن باشد. 2- در واقع هدف اصلی از انتشار این خبر وارد کردن فشار به دولت ترکیه جهت صدور اجازه بررسی انجیل برنابا توسط واتیکان، می باشد. ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 1500 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺠﯿﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2000 ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻭ ﻋﺘﯿﻘﻪ، ﮐﺸﻒ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺁﺭﺷﯿﻮ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﯼ ﺁﻧﮑﺎﺭﺍ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺠﯿﻞ 1500 ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﻗﻮﻡ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺁﻧﮑﺎﺭﺍﺳﺖ. ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﭼﺮﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ‏«ﺁﺭﺍﻣﯽ‏» ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﯿﺎﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺻﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﮐﻪ ﺑﻪ ‏«ﺍﻧﺠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ‏» ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻭﺍﺗﯿﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ، ﺟﻮﺯﻑ ‏( ﯾﻮﺳﻒ ‏) ﺑﻮﺩ . ﮐﻠﻤﻪ ‏« ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ‏» ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﻤﻌﻨﯽ “ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺒّﻮﺓ ” ﯾﺎ “ﺍﺑﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ” ﯾﺎ “ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺘﻌﺰﯾﺔ ” ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺣﻮﺍﺭﯾﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﯾﯿﻦ ﯾﻬﻮﺩﯾﺖ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ . ﺍﻧﺠﯿﻞ ‏«ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ » ﺩﺭ ﻃﯽ ﻗﺮﻭﻥ ﻣﺘﻤﺎﺩﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺑﻮﺩ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺠﯿﻞ، ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺩﺭ ‏«ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﭘﺎﭖ ﮊﻻﺯﯾﻮﺱ ﯾﮑﻢ ‏» ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻗﺮﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺍﺳﺖ. ‏«ﺍﺭﻃﻐﺮﻝ ﮔﻮﻧﺎﯼ‏» ﻭﺯﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺠﯿﻞ ‏« ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ‏» ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ : ‏« ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺘﺎﺏ 22 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ . ﺯﻳﺮﺍ ﻧﺒﻮﺕ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻋﻤﺪﺍً ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﻣﺪﻩ، ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ . ﻭﺍﺗﻴﻜﺎﻥ ﺭﺳﻤﺎً ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2000 ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﻣﺪﻳﺘﺮﺍﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺩﺭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍً ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻃﻰ 12 ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .» ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻭ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﭘﻮﺳﺘﻞ ﭘﺎﻭﻝ ‏« ﭘﺎﻟﺲ ﻣﻘﺪﺱ ‏» ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﯿﺴﯽ ﺩﺭ ﺻﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺁﺳﻤﺎﻥﻫﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻭ، ‏«ﯾﻬﻮﺩﺍ ﺍﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ ‏» ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺭﯾﻮﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ، ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﯿﺢ ‏(ﻉ‏) ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ : ‏«ﻣﻦ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ . ‏» ﺍﻧﺠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺍﻟﻮﻫﯿﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﯿﺢ ﻭ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ‏(ﺗﺜﻠﯿﺖ : ﯾﮏ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻬﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ : ﭘﺪﺭ ‏(ﺧﺪﺍ ‏) ، ﭘﺴﺮ ‏( ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﯿﺢ ‏) ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ‏) ﭘﺎﭖ ﺑﻨﺪﻳﻜﺖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺭﻫﺒﺮ ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ ﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻭﺍﺗﯿﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺩﺭ ‏« ﺷﻮﺭﺍﯼ ﮐﻠﯿﺴﺎﯼ ﻧﯿﻘﯿﻪ ﺭﻡ ‏» ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ‏« ﺷﻮﺭﺍﯼ ﮐﻠﯿﺴﺎﯼ ﻧﯿﻘﯿﻪ ﺭﻡ ‏» ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ‏« ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻧﺠﯿﻞ ‏» ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺣﺬﻓﯿﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ‏«ﺍﻧﺠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ‏» ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ‏«ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ‏» ﺩﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﮑﺮﺭﺍً ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ‌ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ‏« ﺍﮐﻠﯿﻤﻨﻀﺲ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﯼ‏» ﻭ ‏« ﺍﻭﺭﯾﺠﺎﻧﺲ ‏» ﻫﺴﺘﻨﺪ . ‏«ﺍﻭﺳﺎﺑﯿﻮﺱ‏» ﻭ ‏«ﺍﯾﺮﻭﻧﯿﻤﻮﺱ ‏» ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ