ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

کشته‌شدن يک مقام ارشد عملياتی القاعده در افغانستان

ابو خليل السودانی، روز ۱۱ژوئيه درحمله هوايی نيروهای امريکا به منطقه «برمال» در ولايت پکتيکای افغانستان کشته شد.

پنتاگون جمعه ۲۴ ژوئيه/دوم‌ مرداد از کشته‌شدن يک مقام ارشد عملياتی القاعده در افغانستان خبر داد.

به گزارش پنتاگون، ابو خليل السودانی، روز ۱۱ژوئيه درحمله هوايی نيروهای امريکا به منطقه «برمال» در ولايت پکتيکای افغانستان کشته شد.

در بيانيه پنتاگون آمده است : ابو خليل السودانی رئيس القاعده در بخش «عمليات‌های انتحاری و انفجاری» بوده و در طرح ريزی و توطئه عليه نيروهای آمريکايی فعاليت می‌کرده است.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.