ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

آلودگی نفتی ۷۰ درصد جنگل‌های هرمزگان را از بين برد

«کاهش شديد» تراکم درختان حرا در خور تياب از چند ‌سال گذشته شروع شده و بررسی‌های تازه، تخريب بيش از ۷۰‌ درصدی اين پوشش گياهی را در بهار ۱۳۹۴ نشان می‌دهد.

ورود آلودگی‌های نفتی به «خور تياب» باعث شده است تا ٧٠‌ درصد پوشش گياهی جنگل‌های حرا در استان هرمزگان از بين برود.

به گزارش روزنامه شهروند، «کاهش شديد» تراکم درختان حرا در خور تياب از چند ‌سال گذشته شروع شده و بررسی‌های تازه، تخريب بيش از ۷۰‌ درصدی اين پوشش گياهی را در بهار ۱۳۹۴ نشان می‌دهد.

منطقه حفاظت شده حرای تياب در استان هرمزگان واقع است. اين منطقه در سال ۱۳۸۰ به عنوان منطقه حفاظت شده شناخته شد.

افزون بر مرگ‌ومير درختان حرای بزرگسال، به علت نشست آلودگی‌های نفتی در بستر خور تياب، حراهای جوان هم نمی‌توانند خود را بازسازی کنند.

خور تياب يکی از مهمترين اکوسيستم‌های جنگل حرا را داراست. علاوه بر اين  درختان حرای اين منطقه زيستگاه زمستان‌گذرانی گونه‌هايی از پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی است.

از بين رفتن جنگل‌های حرا در خوريات می‌تواند باعث از هم گسيختگی شبکه غذايی آبزيان و در نتيجه فروپاشی اين زيست‌بوم‌ها باشد.

قطع درختان حرا برای سوخت يا غذای دام، آلودگی‌های نفتی، آلودگی ناشی از فاضلاب شهر بندرعباس و همچنين توسعه فزاينده صنعت پرورش ميگو از عوامل تهديد کننده اين تالاب به شمار می‌رود.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.