برای تفریح‌، بفرمایید زیرزمین

مبین افشار- برای مرور تفریحات خاص در ایران، باید سری هم به پارتی‌های آن‌چنانی زد. ضیافت‌هایی که بیشتر بر پایه ویژگی‌های خاص آن‌ها نامگذاری شده‌اند.