«دیوانه‌ای در میدان آزادی»: داستان‌هایی از عراق

داستان‌های حسن بلاسیم در گره‌گاه «اضطرار و هنر» و «هیجانات کاذب خبری در رسانه‌ها» اتفاق می‌افتند.این نویسنده عراقی خود را از دریچه چشم دیگران بازمی‌یابد.