تابلوی به سرقت‌رفته پیکاسو به فرانسه بازگردانده شد

یک تابلو اثر پابلو پیکاسو، نقاش بزرگ اسپانیایی که در فرانسه ربوده شده بود و سپس در آمریکا یافت شد به دولت فرانسه باز گردانده شد.