سایت جدید زمانه. نسخه آزمایشی

ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

آیا بی ایمانی‌ ممکن است راهی به ایمان باشد؟

یاسر میردامادی − تجربه‌‌ی بی‌ایمانیِ منتهی به ایمان در مواردی می‌تواند به یکی از انواع اصیل تجربه‌های ایمانی بینجامد.

این مقاله هنوز در این سایت در دسترس نیست. لطفاً به سایت پیشین زمانه رجوع کنید.

این مقاله را در سایت قدیم ما بخوانید.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • مينو

    به نظر من اين مقاله پاسخى ست كم مايه به شيوه اى صورى و كاملا مصنوعى به سئوالى خطير. نويسنده با به كارگيرى ادات و لوازم منطقى هركارى مي كند و به گرد تحليل هر فرض مبرهنى ميگردد جز دادن پاسخى مورد انتظار و مقبول به سئوال مطرح شده. هيچ تحليلى از چگونگى و كيفيت اين بازگشت ايمانى عرضه نمي شود. موضوع و عنوان اثر وعده ى بسيار بيش ازين مى داد.

  • hanakoll

    6- 6 یا 7 استدلال بالا در اختیارمندبودن انسان جای سوال هستند. 1- بسیاری از عواطف معلوم شده است که مبنای ژنتیکی و زیستی دارند. 2-الهامات وحیانی یا شهودی و یا قلبی جای بسی سوال هستند. جراحی و برداشتن قلب انسان و پیوند قلب دیگری به این انسان باعث تغییر احساسات و عواطف الهامات وی نشده است. این خود نشان دهنده این استکه مغز ( که از تجربیات و یادگیری های ما تشکیل یافته است) تعیین کننده رفتار ماست. 3-بسیاری از مقدمات باور کردن در حیطه اختیار فرد نیست. 4-یک انسان سالم از لحاظ روانی و جسمی , سردو گرم چشیده و به بلوغ رسیده توانایی اعتماد کردن دارد. خیلی از اعتماد ها ریشه در جهل فرد و توصیه دیگران دارند. 5- خطر کردن هم کاملا تابع اختیار نیست خیلی از مردم می دانند که سیگار کشیدن برای سلامتی مضر هست و آن را بدمی دانند ولی اختیاری برای ترک و کنار گذاشتن آن ندارند. 6- 7- امید یا ناامیدی تابع شرایط است . اگر شرایطی احتمال وقوع آن بیشتر باشد ما امیدواریم در غیر اینصورت ناامید. 7+1 خیلی از رفتار ها و عادت ها انتخابی و ارادی نیستند. و جنبه ناخودآگاه دارند. در روانکاوی بیشتر رفتار های انسان ناخودآگاه است. مگر اینکه فرد از ناخودآگاه خود آگاه شود که به این فرایند بینش یا insight می گویند.