۶۵ هزار هکتار از مراتع همدان بیابان شده است

محمدرضا همتی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان خبر داد که ۶۵ هزار هکتار از مراتع این استان در شش سال گذشته تبدیل به بیابان شده است.