لایه ازون در مسیر ترمیم

سازمان ملل شعار امسال روز جهانی حفاظت از لایه ازون را «لایه ازون تنها سپر حفاظتی بین شما و پرتو زیانبار فرابنفش» قرار داده است.