زنان خانه‌دار، کارگران بی‌مزد

بهرنگ زندی- شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری، اعلام کرده که یکی از خواسته‌های زنان ارزش‌گذاری کارخانگی است.
طبق برآوردهای غیر رسمی ارزش کار خانگی چندین برابر درآمد نفتی است.