پناهجویان دوجنس‌گرا؛ دگرباش ولی نامرئی

زینب پیغمبرزاده – دستگاه‌های اجرای پذیرش پناهجویان در کشورهای اروپایی عملا گرایش دوجنس‌‎گرا را نپذیرفته‌اند و این موجب شده بسیاری از دوجنس‌گرایان خود را همجنس‌گرا معرفی کنند.