ماموریت غیرممکن قاسم سلیمانی

احسان مهرابی- اولین فرمانده جنگ است که عکسش در زمان زنده بودن روی تمبر می‌رود. پیام اسطوره‌سازی از او شاید این باشد که کار سپاه تنها بازداشت منتقدان یا دخالت در اقتصاد و انتخابات نیست.