داستان سلمان رشدی: اسلام مهم است اما نه به اندازه قدرت

کاوه کوهیار – مخالفت با سخنرانی سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به خاطر باورهای دینی نیست. برآمده از محاسبات یکسره سیاسی در میان اختلافات جناحی‌ست.