من همچنان یک «افغانی آواره»‌ام

نبی خلیلی- وزارت کار ایران از‌‌ همان سال‌های اولیه ورود افغانستانی‌ها به ایران، لیستی از شغل‌هایی تهیه کرد که آن‌ها می‌توانستند در آن وارد شوند. این لیست همچنان موجود است و اجرا می‌شود.