ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

خوانندگان ممنوع‌الفعالیت

«۲۴ خواننده» ایرانی از فعالیت

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • شهروند درجه سه

    آقا همان ممنوع الکار بهتر است ! ببخشید ! ما از آنچه گفتیم ( نوشتیم ) برگشتیم ! ما گفتیم ممنوع الکار نگویید، می بینیم که بدتر شد! میگویند ممنوع الفعالیت !

  • جهان

    اگر دهان همین ۲۴ نفر بسته شده پس چرا بیش از ۷۵ میلیون نفر ایرانی باید سکوت کنند ؟

  • جهان

    اگر دهان همین ۲۴ نفر بسته شده پس چرا ۷۵ میلیون بیس سکوت کنند ؟