ایران رتبه دوم تلفات جاده‌ای در دنیا را دارد

گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که ایران از نظر قربانیان حوادث جاده‌ای در دنیا رتبه دوم را دارد.