آثار موزه هنرهای معاصر تهران به برلین می‌رود

یکی از دستاوردهای سفر فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان به ایران: آثار موزه هنرهای معاصر تهران در «گالری ملی» برلین به نمایش گذاشته می‌شود.