Share

روزنامه «زود دویچه تسایتونگ» فروش چند تانک آلمان به قطر را افشا کرد. این اقدام می‌تواند دولت فدرال آلمان را زیر فشار قرار دهد.

Leopard-2

بنا به گزارش روزنامه «زود دویچه تسایتونگ»، آلمان به‌تازگی دو دستگاه تانک از نوع «لئوپارد ـ ۲» و سه دستگاه خمپاره‌انداز تانک به قطر ارسال کرده است.

تصمیم فروش این تجهیزات را دولت قبلی ائتلافی آلمان متشکل از حزب دمکرات مسیحی و حزب دمکرات آزاد گرفته بودند اما از آن‌جایی که قطر در جنگ یمن شرکت دارد و می‌تواند با تجهیزات نظامی آلمان در این جنگ حضور یابد این اقدام می‌تواند دولت آلمان را تحت فشار قرار دهد.

دولت قبلی آلمان در سال ۲۰۱۳ از طریق شرکت اسلحه‌سازی «کراوس ـ مافی وِگمن» ۶۲ دستگاه تانک «لئوپارد ـ ۲» و ۲۴ خمپاره‌انداز تانک با ارزش دو میلیارد یورو صادر کرده است.

بر اساس قانون کنترل سلاح‌های جنگی در آلمان برای این صادرات نیاز به یک مجوز دیگر هم هست که این مجوز باید از سوی وزارت اقتصاد صادر شود به همین دلیل زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد این کشور نیز زیر فشار اپوزیسیون قرار خواهد گرفت.

Share