سرمایش کلید حل بحران گرمایش

در حالی که جهان روز به روز گرم‌تر می‌شود و تقاضای سرمایش بیش‌تر، دستگاه‌های خنک‌کننده مانند کولر گازی به گرم‌ترشدن زمین می‌انجامد. با این تناقض چه می‌توان کرد؟