چرا سپاه پروژه بازداشت روزنامه‌نگاران را کلید زد؟

رضا حاجی‌حسینی- در ایران، پروژه امنیتی تازه‌ای علیه روزنامه‌نگاران در جریان است. پنج روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند. حسن روحانی واکنش نشان داده است.