ایران «چهار درصد» انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش می‌دهد

به گفته معصومه ابتکار، مشروط به رفع کامل تحریم‌ها، ایران هشت درصد دیگر نیز به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود اضافه خواهیم کرد.