ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

زنان تونس می‌توانند بدون اجازه پدر فرزندشان را به سفر ببرند

این قانون تونس را در زمره معدود کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار می‌دهد که قانون اساسی آنها الزام به ایجاد برابری جنسیتی می‌کند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • باما

    فهمیدید چرا تونس تونست؟!

  • reza

    همه راه ترقی را یافتند وپی گرفتند مگر ملاهای زن ستیز و بیسوادِ متعلق عصرحجر...