ازدواج دختربچه‌ها؛ خشونت با رضایت جامعه

نیلوفر جعفری- ۷۰۰ میلیون زن زنده در جهان قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. این تعداد در سال ۲۰۵۰ به ۱.۲ میلیارد نفر خواهد رسید. ازدواج دختربچه‌ها، یکی از اشکال خشونت علیه زنان است.