سایت جدید زمانه. نسخه آزمایشی

ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

۷۰ درصد کارگران و بازنشستگان ایران زیر خط فقر هستند

هفتاد درصد کارگران و بازنشستگان ایران زیر خط فقر‌ند. مبنای شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد نرخ تورم رسمی است اما هزینه زندگی کارگران سه میلیون تومان برآورد شده است.

این مقاله هنوز در این سایت در دسترس نیست. لطفاً به سایت پیشین زمانه رجوع کنید.

این مقاله را در سایت قدیم ما بخوانید.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • Reza

    به قول اون آخوند جنتی، یا یزدی، ما برای اقتصاد و یا رفاه انقلاب نکردیم اگر این چیزها را می خواستیم که زمان شاه فراهم بود، ما برای بدبختی انقلاب کردیم که لعنت به اون انقلاب، واقعا عقل که نباشه جون در عذابه