اولتیماتوم عراق به ترکیه برای خروج از اطراف موصل

دولت عراق ضرب‌الاجلی ۴۸ ساعته برای خروج سربازان ترک از حوالی موصل تعیین کرده است. حیدر العبادی می‌گوید در صورت بی‌توجهی ترکیه هر گزینه‌ای برای عراق محفوظ خواهد بود.