سایت جدید زمانه. نسخه آزمایشی

ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

محمد رضا عالی‌پیام: «دروغ»

«هالو»، شاعر خوش‌سخن ما در زندان رجایی شهر می‌‌سراید: « در شبی سرد از سر تنهایی‌اش هالو سرود/کنج زندان این غزل را که ردیفش با دروغ»

این مقاله هنوز در این سایت در دسترس نیست. لطفاً به سایت پیشین زمانه رجوع کنید.

این مقاله را در سایت قدیم ما بخوانید.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • reza

    پرسشی کان هست همچون دشنه تیز پاسخی دارد همه خونابه ریز آن همه فریادِ آزادی زدید فرصتی افتاد و زندانبان شدید آنکه او امروز در بند شماست در غم فردای فرزندِ شماست راه می جستید و در خود گم شدید مردمید، اما چه نامردم شدید کجروان با راستان در کینه اند زشت رویان دشمنِ آیینه اند آی آدمها صدای قرنِ ماست این صدا از وحشتِ غرقِ شماست دیده در گرداب کی وا می کنید؟ وه که غرقِ خود تماشا می کنید برداشتی ازمناجاتِ هوشنگ ابتهاج.

  • حمید

    محمد رضا عزیز با تمام غم و اندوهم برای در بند بودنت بهت تبریک هم میگم چون در این حکومت اهریمنی اگر در بند باشی راه صحیح را پیمودی خدا پشت و پناهت

  • Jafari

    این یک ظلم بزرگی است برای یک شاعر طنز پرداز البته اینها با نقد و انتقاد مخالفند و مخالف را بر نمی تابند