به اسم همبستگی با ما حجاب نپوشید

واشنگتن پست مقاله‌ای به قلم دو نویسنده مسلمان درباره کمپین‌های تبلیغی حجاب در غرب منتشر کرده. این نویسندگان می‌گویند تبلیغ روسری برای زنان، ایده اسلام سیاسی است که ایران، عربستان، طالبان و داعش حامی آنند.