سنت‌های طایفه‌ای و قانون، از تقابل تا تفاهم

زهرا علیپور- پرونده یک درگیری‌ طایفه‌ای، از زمانی که به دادگاه برود تا زمانی که به مرحله صدور حکم برسد، یک پروسه طولانی است. پروسه‌ای که به دلیل منطبق نبودن با سنت‌ها و روحیات یک جامعه طایفه‌ای، معمولا با نارضایتی همراه است.