ویکی‌پدیا، نخستین دانشنامه شهروندی جهان

۱۵ سال پیش ویکی‌پدیا به وجود آمد. کارنامه آن: بیش از ۳۶ میلیون مدخل به ۲۹۰ زبان. ویکی‌پدیا تا چه حد موثق است؟ مانی پارسا، یکی از دبیران ویکی‌پدیای فارسی پاسخ می‌دهد.