کلیات طرح جرم سیاسی در مجلس ایران تصویب شد

در واکنش به تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس ایران، مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، اصل این طرح را مثبت دانسته، اما گفته است که دولت آن را جامع و مانع نمی‌داند.