امید به کشاورزی فرازمینی با کاشت اولین گل در فضا

عذرا مغانلو – تلاش‌های ناسا برای پرورش گیاهان گل‌دار در ایستگاه فضایی بین‌المللی به ثمر نشست و و با پرورش اولین گل، فضانوردان به برنامه کشاورزی از تولید به مصرف نزدیکتر شدند.